Recolta

Starea Culturilor    Argentina / Grau, %

22 Nov, 2023
*Source: SAGyP

Progresul Recoltei, %

23 Nov, 2023
'1000 ha

Suprafețe Semănate, %

17 Aug, 2023
'1000 ha